Verslas ir mokymo įstaigos kartu skatins verslumą

paslaugos

Verslūs žmonės gali pakeisti Lietuvą. Būtent taip mano didieji Lietuvos Universitetai bei verslo atstovai.

Šiandien verslumas yra svarbus ir būtinas mūsų visuomenėje, o šiuolaikinis verslininkas turi būti kūrybingas, mokėti generuoti idėjas bei dirbti komandoje, ryžtingas, darbštus ir mokantis priimti savarankiškus sprendimus. Todėl labai svarbu, kad dar studijų metais jaunam žmogui būtų sudaryta galimybė pasirinkti tokias studijų programas ar projektus, kurie padėtų ugdyti verslumo kompetencijas, įgyti įvairių praktinių žinių, kurios vėliau padėtų sėkmingai integruotis į darbo rinką.

Siekiant verslo konkurencingumo Europos ir pasaulinėse rinkose, dėmesys turėtų būti nukreiptas į būtiniausią sąlygą – mokslo ir verslumo suartėjimą ir konstruktyvų bei glaudų tarpusavio bendradarbiavimą. Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK), kartu su didžiaisiais Lietuvos universitetais – Vytauto Didžiojo universitetu (VDU), Vilniaus Gedimino technikos universitetu (VGTU), Vilniaus universitetu (VU), Kauno technologijos universitetu (KTU) ir Klaipėdos universitetu (KU) – jau šį pavasarį pradės įgyvendinti bendrą projektą „Patirties partneriai LT“. Projektą įgyvendins ir gerąja patirtimi su kitais universitetais dalinsis VDU Verslo praktikų centras, verslumo ugdymo lyderis Lietuvoje.

„Šis projektas svarbus Lietuvos aukštojo mokslo kokybės gerinimui, užtikrinant kokybišką ir efektyvų studentų paruošimą sėkmingai integruotis į darbo rinką“, – sako LPK projektų vadovas Simonas Mockevičius. – Siekiant mokslo ir verslo bendradarbiavimo, mūsų organizacija nuolatos domisi studijų kokybe ir specialistų rengimo praktika aukštosiose mokyklose. Stengiamės palaikyti dialogą su akademine bendruomene, nuolat atliekame įvairius tyrimus, kurių rezultatai padeda geriau suprasti esamas problemas bei ieškoti galimų sprendimų, leidžia teikti pasiūlymus tiek mokslo įstaigoms, tiek verslui dėl programų sudarymo ir mokslo kokybės gerinimo, dėl galimo glaudesnio verslo ir mokslo bendradarbiavimo“.

Ir visgi, pašnekovo teigimu, vienas esminių studijų aukštojoje mokykloje tikslų turėtų būti jauno žmogaus profesinių ir asmeninių gebėjimų ugdymas. Tai užtikrintų sėkmingą integraciją į darbo rinką, padėtų atrasti kvalifikuotą ir pasitenkinimą teikiantį darbą. Galiausiai, turėtų būti glaudesnis tiek universitetų, tiek įvairių įmonių, organizacijų tarpusavio bendradarbiavimas – ištransliuotas aiškus reikiamų specialistų poreikis ir kokios turėtų būti ugdomos tinkamos profesinės studentų kompetencijos ir įgūdžiai.

Projektas suvienys didžiuosius Lietuvos universitetus

LPK atstovui antrina ir VDU Verslo praktikų centro mokymų vadovas Liudas Švipas, kurio teigimu, vienas svarbiausių ir pagrindinių dalykų verslumo kompetencijų ugdyme – glaudus bendradarbiavimas su įmonėmis ir kitomis organizacijomis, kurios turėtų politinį nusiteikimą ir socialinę atsakomybę. Šis projektas yra unikalus tuo, kad VDU Verslo praktikų centras, kuris ugdo verslumo kompetencijas ir dirba su įvairiomis metodikomis jau keletą metų, bendradarbiaus su didžiausiais Lietuvos universitetais ir su viena didžiausių Lietuvoje organizacijų LPK.

„Lietuvai labai svarbus aspektas, kad universitetai pradeda dirbti kartu su Lietuvos pramoninkų konfederacija. Nors tas bendradarbiavimas vykdavo ir anksčiau, tačiau iki šiol jis buvo visiškai nesistemingas. Džiaugiamės, kad dirbdami kartu turėsime galimybę sukurti vieną bendrą išmaniųjų praktikų modelį, kuriam pritars daugiau kaip 5000 įmonių“, – tikina L. Švipas.

Pasak centro atstovo, šio projekto įgyvendinimas įtrauks tris tikslines ir labai svarbias grupes – universitetų-partnerių studentus, dėstytojus-praktikos vadovus bei darbdavių atstovus – praktikos mentorius, kurie bus apmokyti VDU Verslo praktikų centro specialistų.

Išskirtinis projektas unikaliame VDU Verslo praktikų centre

L. Švipas taip pat džiaugiasi, kad projektą „Patirties partneriai LT“ dvejus metus įgyvendins būtent jų centras. „VDU Verslo praktikų centras yra vadinamas verslumo ugdymo lyderiu Lietuvoje. Bendradarbiaujame su 60 Lietuvos ir tarptautinių kompanijų, o pernai vieninteliai iš Baltijos šalių gavome Europos Komisijos apdovanojimą. Šis tarptautinis įvertinimas yra nepaprastai reikšmingas tiek mūsų universitetui, tiek visai Lietuvai – esame tarp 50 geriausių sėkmingo universitetų ir įmonių bendradarbiavimo pavyzdžių Europoje ir pasaulyje. Tai tik patvirtina, kad einame teisingu keliu“, – sako L. Švipas.

Pašnekovas tikina, kad toks centras, kuris dirba su keliomis skirtingomis metodikomis, organizuoja išmaniąsias praktikas ir sprendžia verslo įmonių iššūkius, kol kas yra vienintelis Lietuvoje. „Yra centrų, kurie vykdo veiklas lyg būtų startup’o inkubatoriai, bet mes pamatėme, kad startup’ų modelis jau pasenęs ir yra šiek tiek naujesnės metodikos ugdyti jaunosios kartos verslumą“, – kalba VDU Verslo praktikų atstovas.

Svarbu tai, kad VDU Verslo praktikų centras orientuojasi ne į trumpalaikius mokymus, o ilgalaikius, taip kurdamas verslumo ekosistemą. Studentai baigia verslumo ciklą, vėliau sėkmingai įsidarbina į tam tikras verslo įmones. Vieni alumnai į šį centrą sugrįžta jau su savo įmonėmis kaip mentoriai, kurie skaito paskaitas projekto dalyviams, juos konsultuoja, bendrauja, teikia ekspertines įžvalgas, kviečiasi į savo įmones, kiti sugrįžta kaip įvairių užduočių ar iššūkių formuotojai.

Idėjų sėmėsi iš pasaulinės praktikos

Šiandien Lietuvoje išmanioji praktika – naujovė, tačiau pasaulyje iššūkių sprendimas, kūrybiškumo paslaugų ar produktų tobulinimo metodikų mokymai startavo maždaug prieš septynerius metus. Dėl  išmaniųjų praktikų modelio VDU Verslo praktikų centras ilgai bendradarbiavo ir konsultavosi su Suomijos Aalto universitetu, kuris šioje srityje yra vienas iš pirmaujančių pasaulyje.

„Savo centro komandą nuolatos siunčiame į kitas užsienio šalis, kad įgytų naujų žinių, praktikų, o parsivežę naujų idėjų padėtų organizuoti sklandų ir produktyvų centro darbą. Nuolatos analizuojame rinką, siūlomas naujas metodines praktikos priemones ir stengiamės jas įdiegti savo darbe. Tobulėjimui ir gerų rezultatų siekimui skiriame išties labai daug laiko, todėl visiškai nestebina faktas, kad turime jau kelis šimtus alumni atstovų, kurie baigę mūsų mokymų programas sėkmingai integruojasi verslo sektoriuje“, – sako L. Švipas. Pašnekovas priduria, kad kiekvienas jų projekto dalyvis gauna išties neįkainojamos patirties – tiesioginę pažintį su įmonės vadovu, jo konsultacijas, patarimus, tarptautines verslumo žinias, išmoksta įvairių problemų sprendimų, galiausiai, iš pirmųjų lūpų išgirsta, kaip įkurti įmonę, kaip realizuoti savo idėjas.