Mažėjęs eksportas lėmė einamosios sąskaitos deficitą

Tai, kad eksportas yra itin svarbus šalies ekonomikai atspindi naujausios makro ekonomikos tendencijos.

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2018 m. balandžio mėn. mokėjimų balanso duomenis, kurie rodo, kad einamosios sąskaitos balanso 17,8 mln. Eur deficitą lėmė neigiami užsienio prekybos ir pirminių pajamų balansai, kurių neatsvėrė teigiami paslaugų ir antrinių pajamų balansai. Dėl spartesnio prekių eksporto mažėjimo, palyginti su importu, prekybos balanso deficitas balandžio mėn. išaugo 26, 2 proc. Pirminių pajamų balanso deficitas padidėjo 6,6 proc.