Įmonės kviečiamos didinti perspektyvių eksporto sektorių konkurencingumą

versli lietuva

Siekiant didinti perspektyvių Lietuvos eksporto sektorių konkurencingumą, „Versli Lietuva“ kviečia įmones dalyvauti pilotinėse veiklose – atlikti eksporto diagnostiką kartu su „Versli Lietuva“ sektorių ekspertais ir eksporto lyderių programos „Sparnai“ dalyviais bei prisijungti prie kitų eksporto plėtros priemonių.

„Versli Lietuva“ įgyvendina projektą „Perspektyvinių eksporto sektorių konkurencingumo didinimas tikslinėse rinkose“, kurio tikslas yra didinti smulkaus ir vidutinio verslo įmonių lietuviškos kilmės prekių ir paslaugų perspektyvinių sektorių eksportą. Projekto metu siekiama nustatyti perspektyvių sektorių tikslines rinkas, paruošti eksporto strategijas šioms rinkoms bei įgyvendinti rinkodaros priemones.

Siekiant įvertinti perspektyvių eksporto sektorių pasirengimo eksportuoti lygį įmonėms bus atliekamos eksporto diagnostikos, kurias įgyvendins eksporto lyderių programos „Sparnai“ dalyviai kartu su „Versli Lietuva“ sektorių ekspertais. Vėlesniuose projekto etapuose programos „Sparnai“ dalyviai kas pusmetį rotuosis po įmones padėdami įgyvendinti pilotines projekto veiklas ir tokiu būdu didindami perspektyvių Lietuvos eksporto sektorių konkurencingumą.

Antrą kartą Lietuvoje įgyvendinama eksporto lyderių programa „Sparnai“ šiemet susilaukė itin didelio Lietuvos talentų dėmesio – į vieną vietą pretendavo 6 kandidatai. Iš kandidatų gausos buvo atrinkti 24 programos dalyviai, kurie du metus kartu su „Versli Lietuva“ sektorių ekspertais prisidės rengiant Lietuvos eksporto sektorių konkurencingumo didinimo strategijas, įgys vertingos eksporto projektų valdymo patirties, o pasibaigus programai įsilies į darbo rinką kaip vieni geidžiamiausių darbuotojų eksportuojančiuose įmonėse.

Koks programos turinys?

2018 m. liepos – gruodžio mėn. siekiant įvertinti perspektyvių eksporto sektorių pasirengimo eksportuoti lygį programos „Sparnai“ dalyviai“ kartu su „Versli Lietuva“ sektorių ekspertais prie projekto įgyvendinimo veiklų prisidedančioms įmonėms atliks eksporto diagnostikas.

2019 m. sausio – 2020 birželio mėn. programos „Sparnai“ dalyviai kas 6 mėn. rotuosis po įmones prisidedančias prie projekto veiklų, padės keliant perspektyvių Lietuvos eksporto sektorių pasiruošimo eksportuoti lygį. Įmonės prisidės prie pilotinių perspektyvių eksporto sektorių strategijų veiklų – parodose, verslo misijose ir kt., kurių tikslas didinti perspektyvių Lietuvos eksporto sektorių konkurencingumą užsienio rinkose.

Kas yra eksporto diagnostika?

Tai metodinis ir ilgalaike verslo praktika paremtas įmonių konsultavimas, nuosekliai einant per kelis etapus: proceso valdymą, rinkos pasirinkimo analizę, prekių paruošimo eksportui ypatumus, eksporto rinkodaros žingsnius, įmonės ar prekės ženklo komunikacijos pagrindus.

Pagrindinės naudos, kurias gali gauti įmonė, atlikdama eksporto diagnostiką:

 • Įmonės eksporto procesų įvertinimą ir palyginimą su kitomis efektyviai veikiančiomis kompanijomis
 • Teorinių žinių pagalba padidintą eksporto efektyvumą ir apimtis
 • Tobulintinas eksporto procesų vietas ir įmonės eksporto brandos lygį
 • Žinias, įrankius ir priemones nustatytiems trūkumams šalinti
 • Nukreipimą į Verslo konsultantų tinklą dėl tolimesnių eksporto procesų tobulinimo

Kas gali dalyvauti?

Eksportuojančios SVV įmonės iš šių perspektyvių Lietuvos eksporto sektorių:

 • Baldų sektorius
 • Maisto ir gėrimų sektorius
 • Inžinerijos (technologijų) sektorius
 • IT paslaugų sektorius
 • Vaistų pramonės ir biotechnologijų sektorius
 • Mokslinių instrumentų ir elektronikos sektorius

Kokiomis sąlygomis įmonės gali prisidėti prie projekto?

Įmonės prisidėti prie projekto gali savanoriškais pagrindais.

Įmonių registracijos anketa:

https://goo.gl/forms/u6woAKlW4PRXWeS23