Augo paslaugų eksportas

paslaugų eksportas

Per pirmus devynis praeinančių metų mėnesius augo ne tik prekių, bet ir paslaugų eksoportas.

Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas skelbia 2017 m. trečiojo ketvirčio paslaugų eksporto ir importo rodiklius pagal šalį ir pagal paslaugos rūšį, kurie rodo, kad paslaugų eksportas 2017 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 2,2 mlrd. Eur, importas – 1,3 mlrd. Eur, paslaugų balanso perviršis – 899,2 mln. Eur, arba 8,0 proc. BVP. Paslaugų balanso perviršis 2017 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2016 m. trečiuoju ketvirčiu, padidėjo 285,9 mln. Eur, arba 46,6 proc., ir tai lėmė sparčiau nei importas didėjęs paslaugų eksportas – atitinkamai 10,2 ir 22,5 proc. Sparčiausiai – net 62,4 proc. – iš visų paslaugų rūšių šį ketvirtį, palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, augo telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinių paslaugų eksportas bei šių ir transporto paslaugų importas – po 16,9 proc.