Augo paslaugų eksportas į ES šalis

paslaugos

2017 m. antrojo ketvirčio mokėjimų balanso paslaugų apžvalga (bendras Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento pranešimas)

Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento paskelbti 2017 m. antrojo ketvirčio paslaugų eksporto ir importo duomenys pagal šalį ir pagal paslaugos rūšį rodo, kad paslaugų eksportas sudarė 2,1, o importas – 1,3 mlrd. Eur, paslaugų balanso perviršis sudarė 797,4 mln. Eur, arba 7,7 proc. BVP. 2017 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2016 m. antruoju ketvirčiu, paslaugų balanso perviršis padidėjo 198,5 mln. Eur, arba 33,1 proc. Paslaugų balanso perviršio padidėjimą lyginamuoju laikotarpiu lėmė sparčiau nei importas didėjęs paslaugų eksportas, atitinkamai 14,1 ir 20,5 proc.